SẢN PHẨM XE
Santafe 2.2L - Cao cấp
Xe mới 100%
Santafe 2.2L - Cao cấp
$ 1.200.000.000 0 KM
Santafe 2.2L - Tiêu chuẩn
Xe mới 100%
Santafe 2.2L - Tiêu chuẩn
$ 1.041.000.000 0 KM
Santafe 2.4L - Cao cấp
Xe mới 100%
Santafe 2.4L - Cao cấp
$ 1.140.000.000 0 KM
Santafe 2.4L - Tiêu chuẩn
Xe mới 100%
Santafe 2.4L - Tiêu chuẩn
$ 982.000.000 0 KM