SẢN PHẨM XE
Santafe 2.2L - Cao cấp
Xe mới 100%
Santafe 2.2L - Cao cấp
$ 1.230.000.000 0 KM
Santafe 2.2L - Đặc biệt
Xe mới 100%
Santafe 2.2L - Đặc biệt
$ 1.180.000.000 0 KM
Santafe 2.2L - Tiêu chuẩn
Xe mới 100%
Santafe 2.2L - Tiêu chuẩn
$ 1.045.000.000 0 KM
Santafe 2.4L - Cao cấp
Xe mới 100%
Santafe 2.4L - Cao cấp
$ 1.170.000.000 0 KM
Santafe 2.4L - Đặc biệt
Xe mới 100%
Santafe 2.4L - Đặc biệt
$ 1.120.000.000 0 KM
Santafe 2.4L - Tiêu chuẩn
Xe mới 100%
Santafe 2.4L - Tiêu chuẩn
$ 985.000.000 0 KM