SẢN PHẨM XE
Elantra 1.6 AT - Turbo
Xe mới 100%
Elantra 1.6 AT - Turbo
$ 745.000.000 0 KM
Elantra 2.0 AT
Xe mới 100%
Elantra 2.0 AT
$ 686.000.000 0 KM
Elantra 1.6 AT
Xe mới 100%
Elantra 1.6 AT
$ 643.000.000 0 KM
Elantra 1.6 MT
Xe mới 100%
Elantra 1.6 MT
$ 560.000.000 0 KM