Tucson 2.0 AT - Tiêu chuẩn

Giá bán: 769.000.000 VNĐ
Mô tả:

Tucson 2.0 AT - máy dầu
Xe mới 100%
Tucson 2.0 AT - máy dầu
$ 910.000.000 0 KM
Tucson 1.6 AT - Turbo
Xe mới 100%
Tucson 1.6 AT - Turbo
$ 902.000.000 0 KM
Tucson 2.0 AT - Đặc biệt
Xe mới 100%
Tucson 2.0 AT - Đặc biệt
$ 848.000.000 0 KM