Santafe 2.5L - Đặc biệt

Giá bán: 1.190.000.000 VNĐ
Mô tả:

Santafe 2.2L - Cao cấp
Xe mới 100%
Santafe 2.2L - Cao cấp
$ 1.340.000.000 0 KM
Santafe 2.2L - Đặc biệt
Xe mới 100%
Santafe 2.2L - Đặc biệt
$ 1.290.000.000 0 KM
Santafe 2.2L - Tiêu chuẩn
Xe mới 100%
Santafe 2.2L - Tiêu chuẩn
$ 1.130.000.000 0 KM
Santafe 2.5L - Cao cấp
Xe mới 100%
Santafe 2.5L - Cao cấp
$ 1.240.000.000 0 KM
Santafe 2.5L - Tiêu chuẩn
Xe mới 100%
Santafe 2.5L - Tiêu chuẩn
$ 1.030.000.000 0 KM