Kona 2.0 AT - Đặc biệt

Giá bán: 647.000.000 VNĐ
Mô tả:

Kona 1.6 AT - Turbo
Xe mới 100%
Kona 1.6 AT - Turbo
$ 698.000.000 0 KM
Kona 2.0 AT - Tiêu chuẩn
Xe mới 100%
Kona 2.0 AT - Tiêu chuẩn
$ 584.000.000 0 KM